Τεχνικό Γραφείο

Υπηρεσίες

 • Κατασκευή - Ανακαίνιση -Τεχνικό Γραφείο
  Κατασκευή - Ανακαίνιση
 • Άδειες Δόμησης - Λειτουργίας - Μικρής Κλίμακας-Τεχνικό Γραφείο
  Άδειες Δόμησης - Λειτουργίας - Μικρής Κλίμακας
 • Τοπογραφικά - Οριοθετήσεις-Τεχνικό Γραφείο
  Τοπογραφικά - Οριοθετήσεις
 • Αυθαίρετα - Βεβαιώσεις Μηχανικού-Τεχνικό Γραφείο
  Αυθαίρετα - Βεβαιώσεις Μηχανικού
 • Εναργειακά Πιστοποιητικά-Τεχνικό Γραφείο
  Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Άλλες Υπηρεσίες


Σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

 Προϋπολογισμοί έργου.

Ενημέρωση οικοδομικών αδειών

Σύνταξη πινάκων ΙΚΑ

Σύνταξη πίνακα ποσοστών πολυκατοικιών

Αρχιτεκτονικές κατόψεις

Εκτιμήσεις ακινήτων

Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας

Έλεγχος στατικής επάρκειας

Νέα Και Άρθρα

 • Εξοικονόμηση κατ’ οίκον
 • Michanikos.gr | Διαδικτυακή Κοινότητα Μηχανικών
 • Michanikos-online.gr | To portal των μηχανικών
 • b2green.gr