Βεβαιώσεις Μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή. Μπορεί να δείξει για το κάθε ακίνητο είτε ότι είναι αδόμητο, ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες και τέλος ότι οι αυθαιρεσίες έχουν τακτοποιηθεί. Η βεβαίωση του Ν.4178/13 έχει ισχύ δύο (2) μηνών.

Construction

Αυθαίρετα (Ν.4178/13, Ν.4014/11, Ν.1337/83)

Η ρύθμιση αυθαιρέτου είναι μία διαδικασία με την οποία σχεδόν κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου θα ασχοληθεί! Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν αποτύπωση και υπολογισμό του προστίμου της υπόθεσης σας.

afthai866