Για κάθε μεταβίβαση ή μίσθωση ακινήτου απαιτείται πλέον Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή Π.Ε.Α. εν συντομία.

Το Π.Ε.Α. συντάσσεται από τον αρμόδιο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή μηχανικό και κατατάσσει το ακίνητο στην κατηγορία στην οποία ανήκει αυτό. Σύμφωνα με το Πιστοποιητικό δίνονται τα αποτελέσματα για τις ενεργειακές απώλειες του ακινήτου, την ενέργεια που απαιτείται για θέρμανση και ψύξη, το ζεστό νερό χρήσης. Επίσης προτείνονται μετατροπές από τον μηχανικό στον ιδιοκτήτη ώστε να ανέβει ενεργειακή κατηγορία καθώς και το κόστος αυτών.

 

1232860_orig